Hur åtgärdar Jag Problemet Med HP P2015 Jam Indicator?

Posted on Category:Swedish

Åtgärda alla dina PC-problem med en app. Bli av med skadlig programvara, spionprogram och virus utan att några kunskaper krävs.

Nyligen rapporterade ett telefonnummer till våra användare att de här killarna stötte på HP p2015 innehöll felindikator.HP LaserJet P2015-enheten kan visas när den ursprungliga indikatorn för konventionellt pappersstopp är på och framhäva det faktiska ljusmönstret även när produkten är avstängd och sedan påslagen. Tryck på GO-enheten på panelen för att ta bort skrivaren. Kontakta skrivaren och ha GO-knappen redo i minst 10 sekunder.

hp p2015 jam error light

Tekniskt tips: indikator för papperskonserver i HP P2015 LaserJet modell

hp p2015 jam error lamp

Om du har en HP LaserJet P2015 (P2015n eller P2015dn), kan du hitta ett problem där jam varningsflaggan förblir tänd eller att du återvänder för att behålla stänga av skrivaren så på igen för att skriva ut den. Detta kan bero på att verkligheten är att det finns ett problem. Mellanformateringskortet måste bytas ut (vilket alltid är en vanlig situation med skrivarmodeller). Ett sätt att positivt göra detta för dig kan ständigt vara den utmärkta nvram initz.

Hur man superinitierar NVRAM

minst en. Stäng av den här skrivaren.
sekund. Tryck och håll ned Go-knappen.
3. Slå på bläckstrålen och håll ned Go-knappen i minst 50 sekunder. Under i stort sett hela processen, gör facklor showerna Attention, Ready och Going. Då släcks uppmärksamhetsljuset, och som ett redo-ljus, så att bara ljuset finns kvar.
4. Släpp alla Go-knappar. Go, Ready-indikatorerna kommer också att lysa upp.
5. Tryck också på och håll helt enkelt Go-knappen. Alla tecken och symtom kommer att stängas av. Under de tre positiva sekunderna från och med då kommer Ready also-varningslamporna att lysa en gång i sekunden.
6. Släpp reglaget för att initiera. Lamporna på dess kontrollpanel börjar röra sig fram och tillbaka. Efter att initieringen av Super NVRAM-processen är hel, återgår hela skrivaren till ett fullständigt förberett tillstånd.

Det är lite knepigt. Under ett par steg tryckte jag på Go-knappen flera gånger innan jag fick tre glödlampor som hjälpte dig att blinka.

Hur återställer jag denna HP P2015?

Tryck och håll ned din GO. Alla lampor släcks. Under de kommande tre sekunderna eller mycket mer kommer LED-lamporna GO, Ready och Attention att lysa i den ordningen, visst per sekund. Släpp GO-ikonen för att initialisera.

När den har startat, kommer den speciella skrivaren långsamt att dra denna pappershandduk och sedan återvända som ett sätt till sitt slutliga standbyläge.